Titulació acadèmica

Corrales-Cafide conforma una plantilla de 30 professionals formada entre d´ altres per advocats, economistes, auditors, graduats socials, diplomats en empresarials i gestors administratius.

La majoria dels professionals estan integrats als respectius Col.legis. (Col.legi d´ Advocats, Col.legi d´ Economistes, Registre d´ Economistes Assessors Fiscals, Col.legi de Gestors Administratius, Col.legi de Graduats Socials).

 


Experiència

La plantilla té una antiguitat mitja de 15 anys, fet que garanteix l´ experiència professional i el coneixement de la problemàtica dels nostres clients.

Formació

Degut a que la formació és un element que incideix en la qualitat del servei, els diferents directors de departament defineixen la política de formació necessària pel desenvolupament del lloc de treball.

A banda dels estudis interns, i la determinació de metodologies de treball, els diferents professionals assisteixen periòdicament a cursos i seminaris realitzats pels diferents Col.legis professionals, així com empreses de reconegut prestigi (ESADE, EADA, CENTRE D´ESTUDIS FINANCERS, PLANIFICACIO JURÍDICA).

Addicionalment, la majoria dels nous professionals que s´ incorporen a la firma, realitzen un Master o un Post- grau de perfeccionament i treballen sota el tutelatje d´ un professional amb experiència.